jedinečná kvalita od roku 2004

Cihlové obklady

Při práci s lícovými cihlami vždy záleží na profesionalitě a míře zkušeností pracovníků. Kvalitní materiál, který používáme, si žádá kvalitní zpracování, a to jak pro stránce estetické nezávadnosti, tak po té technické. Naším mottem je provedení cihlových obkladů přesně podle individuálních představ a požadavků každého zákazníka. Ke slovu tak přijde právě rozhled nabytý dlouholetou praxí zaměstnanců společnosti Tirealis.

Pro započetí montážních prací na lícových obkladech je třeba splnit na stavbě následující podmínky. Dokončit osazení oken a dveří, zajistit zdroj vody a elektřiny (220V) a připravit podklad pod lícové pásky.

Podkladová vrstva - jádrová omítka či zateplovací systém za použití speciálních kotvících prvků - sklotextilní tkanina (perlinka) Vertex R 267, talířová hmoždinka s ocelovým hrotem (šroubovací) EJOTHERM STR U + zátka k zabránění vzniku tepelného mostu. Vše můžete vidět na níže uvedeném obrázku.

obklady

ZATEPLENÍ S POUŽITÍM FASÁDNÍHO POLYSTYRENU

  • minerální lepicí malta k přilepení izolačních desek, osazení apřestěrkování skelné tkaniny a k lepení pohledových pásků (RKS)
  • fasádní stabilizovaný polystyrén
  • minerální malta vhodná k stěrkování a uložení sklotextilní tkaniny (RKS)
  • andážová sklotextilní tkanina vtlačená do stěrkovací malty (R 267)
  • montáž hmoždinek až přes přestěrkovanou tkaninu (talířová hmoždinka s ocelovým hrotem - šroubovací)
  • talíř přitlakový (KWL)
  • přestěrkování plochy a hmoždinek (RKS)
  • minerální lepicí malta vhodná k lepení pohledových pásků
  • obkladový pásek (povrchová úprava obkladovými pásky)
  • malta ke spárování pohledových pásků (FM)